Báo chí

Khóa Học Online Về Mô Hình Tài Chính
December 31, 2021

Khóa Học Online Về Mô Hình Tài Chính

[English caption below] 📌Mô tả khóa học: Khóa học này sẽ dạy bạn cách sử dụng dữ liệu báo cáo thu nhập lịch sử trong hai năm và dữ liệu bảng cân đối kế toán trong lịch sử hai năm để xây dựng mô hình báo cáo tài chính tích hợp đầy đủ. Nó được […]

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Nguyên Tắc Viết Báo Thu Hút Từ YSEALI
September 24, 2021

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Nguyên Tắc Viết Báo Thu Hút Từ YSEALI

[English text below] 📌 Giới thiệu khóa học: Khóa học này sẽ giúp bạn xác định những nguyên tắc của báo chí, làm thế nào để chia sẻ những câu chuyện và thông tin đó đến với cộng đồng của bạn. Khoá học sẽ xem xét cách thu thập thông tin từ những nguồn đáng […]

[Online] Khóa Học Tiếng Anh Miễn Phí Dành Cho Lĩnh Vực Báo Chí
August 18, 2021

[Online] Khóa Học Tiếng Anh Miễn Phí Dành Cho Lĩnh Vực Báo Chí

[ English below caption ] ✨Giới thiệu khóa học: Bạn luôn tìm tòi những câu chuyện thú vị để chia sẻ với mọi người? Yêu thích được di chuyển khắp mọi nơi, sáng tạo các ý tưởng mới? Vậy thì rất có thể ngành báo chí là con đường mà bạn nên theo đuổi đó. […]