Esports: Leveling Up Teach-Out

[Online] Khóa Học Miễn Phí Giới Thiệu Về Thể Thao Điện Tử (Esports) Từ Đại Học Michigan
October 7, 2021

[Online] Khóa Học Miễn Phí Giới Thiệu Về Thể Thao Điện Tử (Esports) Từ Đại Học Michigan

[English caption below] 🌟Giới thiệu khóa học: Khóa học kéo dài hai tuần từ Đại học Michigan giúp bạn khám phá thế giới Thể thao điện tử, tìm hiểu về tác động xã hội cũng như những cơ hội và thách thức chính của ngành. Bạn sẽ khám phá lịch sử và quá trình phát […]