excel 365

Khóa Học Online Kỹ Năng Excel Chuyên Môn Cho Kinh Doanh Từ Đại Học Macquarie
February 21, 2022

Khóa Học Online Kỹ Năng Excel Chuyên Môn Cho Kinh Doanh Từ Đại Học Macquarie

[English Caption Below]  ✨Mô tả khóa học: Trong Chuyên môn này, người học được phát triển các Kỹ năng Excel nâng cao cho Doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành bốn khóa học trong Chuyên ngành này, người học có thể thiết kế các bảng tính phức tạp, bao gồm các bảng điều khiển chuyên nghiệp […]

Khóa Học Online Về Excel: Những Công Thức Và Chức Năng Nâng Cao
December 7, 2021

Khóa Học Online Về Excel: Những Công Thức Và Chức Năng Nâng Cao

[English text below] 📌 Giới thiệu khóa học: Cùng theo dõi với chuyên gia Excel Dennis Taylor khi ông  ấy làm sáng tỏ hàng trăm công thức và hàm có sẵn trong Excel. Dennis sẽ giới thiệu một số phím tắt,  công thức quan trọng để tăng tốc công việc của bạn, sau đó bao […]

Khóa Học Online Miễn Phí Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 365
November 23, 2021

Khóa Học Online Miễn Phí Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 365

[English text below] 📌 Giới thiệu khóa học: Microsoft Excel là yêu cầu cơ bản đối với phần lớn các công việc trên thế giới. Từ các nghề nghiệp trong lĩnh vực quản trị, đến lĩnh vực tài chính, phân tích dữ liệu v.v, bất cứ lĩnh vực nào gắn với con số, bạn đều […]