excel formula and function

Khoá Học Online Hướng Dẫn Các Mẹo Trên Microsoft Excel
February 23, 2022

Khoá Học Online Hướng Dẫn Các Mẹo Trên Microsoft Excel

[English text below] 📌 Giới thiệu khóa học: Thông qua các video hướng dẫn ngắn và hiệu quả, người học sẽ có cơ hội khám phá các mẹo hay và hữu ích trong Microsoft Excel. Trong các video này, bạn sẽ được giới thiệu cách đối mặt với dữ liệu hàng ngày, cài đặt tự […]

Khóa Học Online Kỹ Năng Excel Chuyên Môn Cho Kinh Doanh Từ Đại Học Macquarie
February 21, 2022

Khóa Học Online Kỹ Năng Excel Chuyên Môn Cho Kinh Doanh Từ Đại Học Macquarie

[English Caption Below]  ✨Mô tả khóa học: Trong Chuyên môn này, người học được phát triển các Kỹ năng Excel nâng cao cho Doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành bốn khóa học trong Chuyên ngành này, người học có thể thiết kế các bảng tính phức tạp, bao gồm các bảng điều khiển chuyên nghiệp […]

Khóa Học Online Về Excel: Những Công Thức Và Chức Năng Nâng Cao
December 7, 2021

Khóa Học Online Về Excel: Những Công Thức Và Chức Năng Nâng Cao

[English text below] 📌 Giới thiệu khóa học: Cùng theo dõi với chuyên gia Excel Dennis Taylor khi ông  ấy làm sáng tỏ hàng trăm công thức và hàm có sẵn trong Excel. Dennis sẽ giới thiệu một số phím tắt,  công thức quan trọng để tăng tốc công việc của bạn, sau đó bao […]