finance

Khóa Học Online Về Kế Toán Dành Cho Người Mới Bắt Đầu
March 11, 2022

Khóa Học Online Về Kế Toán Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

[English caption below] 📌 GIỚI THIỆU KHÓA HỌC: Kế toán sử dụng thông tin tài chính từ quá khứ để đưa ra các quyết định trong hiện tại để thay đổi tương lai. Khóa học này cung cấp giới thiệu về bốn loại kế toán cơ bản – kế toán sổ sách và kế toán […]

Khóa Học Về Kế Toán – Tài Chính Dành Cho Người Mới Bắt Đầu
February 18, 2022

Khóa Học Về Kế Toán – Tài Chính Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

[English caption below] 📌 GIỚI THIỆU KHÓA HỌC: Nắm vững các kỹ năng kỹ thuật là một yếu tố rất cần thiết để có thể phân tích báo cáo tài chính và thuyết minh để sử dụng trong phân tích tài chính, đồng thời tìm hiểu cách các chuẩn mực kế toán và các biện […]

Khóa Học Về Tài Chính Doanh Nghiệp Dành Cho Người Mới Bắt Đầu
February 15, 2022

Khóa Học Về Tài Chính Doanh Nghiệp Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

[English caption below] 📌 GIỚI THIỆU KHÓA HỌC: Khóa học này cung cấp cho người học về các nguyên tắc cơ bản của tài chính, đặc biệt tập trung vào việc áp dụng chúng vào nhiều tình huống thực tế khác nhau bao gồm tài chính cá nhân, đưa ra quyết định của công ty […]

Khóa Học Online Về Kinh Doanh Căn Bản Từ Nền Tảng Alison
February 5, 2022

Khóa Học Online Về Kinh Doanh Căn Bản Từ Nền Tảng Alison

(English caption below) ✏️ GIỚI THIỆU KHÓA HỌC Khóa học này sẽ giúp bạn nắm được các nguyên tắc cơ bản của kinh tế học ở nhiều chủ đề như GDP, sự giàu có của các quốc gia và tăng trưởng kinh tế, vốn,… Cho dù bạn đang xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực […]

Khóa Học Online Về Thị Trường Tài Chính Đến Từ Coursera
January 3, 2022

Khóa Học Online Về Thị Trường Tài Chính Đến Từ Coursera

[English Caption below] 📌 Giới thiệu khóa học: Tổng quan về các ý tưởng, phương pháp và thể chế cho phép con người quản lý rủi ro và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Khóa học tập trung vào các kỹ năng lãnh đạo, kiến thức về tài chính. Mô tả đặc điểm thị trường […]

Khóa Học Online Về Mô Hình Tài Chính
December 31, 2021

Khóa Học Online Về Mô Hình Tài Chính

[English caption below] 📌Mô tả khóa học: Khóa học này sẽ dạy bạn cách sử dụng dữ liệu báo cáo thu nhập lịch sử trong hai năm và dữ liệu bảng cân đối kế toán trong lịch sử hai năm để xây dựng mô hình báo cáo tài chính tích hợp đầy đủ. Nó được […]

Khóa Học Online Phân Tích Dữ Liệu Tài Chính Bằng Python
December 30, 2021

Khóa Học Online Phân Tích Dữ Liệu Tài Chính Bằng Python

[English caption below] 📌Mô tả khóa học: Python hiện đang trở thành ngôn ngữ lập trình số 1 cho khoa học dữ liệu. Do tính đơn giản và khả năng ứng dụng cao của python, nó ngày càng trở nên quan trọng trong ngành tài chính. Khóa học kết hợp cả ngôn ngữ lập trình […]

Khoá Học Online Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Để Có Những Quyết Định Hợp Lí Trong Tài Chính
November 10, 2021

Khoá Học Online Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Để Có Những Quyết Định Hợp Lí Trong Tài Chính

[English caption below] Miêu tả khoá học:  Bạn là người quan tâm đến vấn đề tài chính? Bạn có một khoản tiền và không biết đầu tư, tiết kiệm như thế nào và gặp khó khăn trong những quyết định về tài chính? Vậy khoá học online này là dành cho bạn. Để giúp các […]

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Những Công Nghệ Mới Cho Các Leaders Trong Kinh Doanh
August 23, 2021

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Những Công Nghệ Mới Cho Các Leaders Trong Kinh Doanh

[English Caption Below] Khóa học iCourse Vietnam sẽ mang đến hôm nay được phát triển cho những người kinh doanh cấp cao (và những người đang phát triển công việc kinh doanh của mình), những người muốn hiểu biết rộng về công nghệ thông tin mới và hiểu tiềm năng của họ đối với các […]

[Online] Khóa Học Những Nguyên Tắc Cơ Bản Về Phân Tích Kỹ Thuật Giao Dịch Tài Chính
August 18, 2021

[Online] Khóa Học Những Nguyên Tắc Cơ Bản Về Phân Tích Kỹ Thuật Giao Dịch Tài Chính

[English Caption Below] 📍 Tên khóa học: Trading – Fundamentals of Technical Analysis 📍 Giới thiệu khóa học: Nếu bạn là một người đam mê về tài chính, đam mê về thị trường các sàn giao dịch; bạn muốn học về cách phân tích, đánh giá thị trường và những kiến thức khác liên quan […]

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Thị Trường Tài Chính Từ Trường Đại Học Yale
August 17, 2021

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Thị Trường Tài Chính Từ Trường Đại Học Yale

[English Caption below] 📌 Giới thiệu khóa học: Cung cấp cái nhìn tổng quan nhất về ý tưởng, phương pháp, và các loại hình tổ chức tài chính cho phép con người giải quyết rủi ro và phát triển doanh nghiệp. Tập trung vào kỹ năng lãnh đạo trong lĩnh vực tài chính. Mô tả […]