financial accounting

Khóa Học Nền Tảng Về Kế Toán – Tài Chính Trên Nền Tảng LinkedIn
March 13, 2022

Khóa Học Nền Tảng Về Kế Toán – Tài Chính Trên Nền Tảng LinkedIn

[English caption below] 📌 GIỚI THIỆU KHÓA HỌC: Doanh nghiệp không thể hoạt động trừ khi họ biết mình đang ở trong tình thế đỏ hay đen, tốt hay xấu. Nếu không có một bức tranh về tài chính chính xác, bạn không thể đưa ra quyết định mua hàng, tuyển dụng hoặc bất kỳ […]

Khóa Học Online Về Excel Dành Cho Kế Toán Viên
March 12, 2022

Khóa Học Online Về Excel Dành Cho Kế Toán Viên

[English caption below] 📌 GIỚI THIỆU KHÓA HỌC: Khoá học này được xây dựng dành cho kế toán viên hoặc nhà phân tích tài chính với mong muốn cải thiện kỹ năng với Microsoft Excel. Excel có thể được sử dụng để báo cáo lãi lỗ (P&L), dự báo doanh số bán hàng, định giá […]

Khóa Học Online Về Kế Toán Dành Cho Người Mới Bắt Đầu
March 11, 2022

Khóa Học Online Về Kế Toán Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

[English caption below] 📌 GIỚI THIỆU KHÓA HỌC: Kế toán sử dụng thông tin tài chính từ quá khứ để đưa ra các quyết định trong hiện tại để thay đổi tương lai. Khóa học này cung cấp giới thiệu về bốn loại kế toán cơ bản – kế toán sổ sách và kế toán […]

Khóa Học Online Về Nền Tảng Kế Toán Miễn Phí
February 18, 2022

Khóa Học Online Về Nền Tảng Kế Toán Miễn Phí

(English caption below) 📌GIỚI THIỆU KHÓA HỌC  Bạn muốn học MBA nhưng vẫn chưa chắc chắn về các kỹ năng kế toán cơ bản của bạn? Mở đường cho MBA, khóa học này sẽ dạy cho bạn các kỹ năng kế toán nền tảng cần thiết để đạt được thành công trong chương trình MBA […]

Khóa Học Về Kế Toán – Tài Chính Dành Cho Người Mới Bắt Đầu
February 18, 2022

Khóa Học Về Kế Toán – Tài Chính Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

[English caption below] 📌 GIỚI THIỆU KHÓA HỌC: Nắm vững các kỹ năng kỹ thuật là một yếu tố rất cần thiết để có thể phân tích báo cáo tài chính và thuyết minh để sử dụng trong phân tích tài chính, đồng thời tìm hiểu cách các chuẩn mực kế toán và các biện […]

Khóa Học Về Tài Chính Doanh Nghiệp Dành Cho Người Mới Bắt Đầu
February 15, 2022

Khóa Học Về Tài Chính Doanh Nghiệp Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

[English caption below] 📌 GIỚI THIỆU KHÓA HỌC: Khóa học này cung cấp cho người học về các nguyên tắc cơ bản của tài chính, đặc biệt tập trung vào việc áp dụng chúng vào nhiều tình huống thực tế khác nhau bao gồm tài chính cá nhân, đưa ra quyết định của công ty […]

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Nhập Môn Kế Toán Từ The Open University
October 5, 2021

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Nhập Môn Kế Toán Từ The Open University

[English text below] 📌 Giới thiệu khóa học: Bạn muốn theo đuổi ngành kế toán nhưng chưa biết mình sẽ học những gì trong ngành này? Vậy thì khóa học này sẽ giúp ích cho bạn đây! Khóa học miễn phí này giới thiệu các nguyên tắc cơ bản về kế toán, các khái niệm […]