Korean alphabet.

Khóa Học Online Bước Đầu Học Tiếng Hàn Từ Đại Học Yonsei
February 21, 2022

Khóa Học Online Bước Đầu Học Tiếng Hàn Từ Đại Học Yonsei

[English Caption Below]  ✨Mô tả khóa học: Đây là khóa học tiếng Hàn trình độ sơ cấp, bao gồm 5 bài học với 4 unit và bao gồm 4 kỹ năng: đọc, viết, nghe và nói. Các chủ đề chính bao gồm các cách diễn đạt cơ bản được sử dụng trong cuộc sống hàng […]

Khóa Học Online Giới Thiệu Bảng Chữ Cái Tiếng Hàn Trên Nền Tảng Coursera
February 20, 2022

Khóa Học Online Giới Thiệu Bảng Chữ Cái Tiếng Hàn Trên Nền Tảng Coursera

[English caption below] 🌟Mô tả khóa học: Khóa học này giới thiệu bảng chữ cái tiếng Hàn – ‘Hangeul’ và cung cấp các kiến thức chuyên sâu liên quan đến ‘Hangeul’. Trong khóa học này, bảng chữ cái ‘Hangeul’ sẽ được giải thích một cách có hệ thống và theo nguyên tắc. Khóa học cũng […]

Khoá Học Online Về Tiếng Hàn Đến Từ Đại Học Yonsei
January 3, 2022

Khoá Học Online Về Tiếng Hàn Đến Từ Đại Học Yonsei

[English caption below] 📌 GIỚI THIỆU KHÓA HỌC: Đây là khóa học tiếng Hàn trình độ sơ cấp, bao gồm 5 bài học với 4 unit và bao gồm 4 kỹ năng: đọc, viết, nghe và nói. Các chủ đề chính bao gồm các cách diễn đạt cơ bản thường được sử dụng trong cuộc […]