Lặp lại

Khóa Học Online Về Đổi Mới Thiết Kế Thông Qua: Suy Nghĩ, Thực Hiện, Phá Vỡ, Lặp Lại
January 23, 2022

Khóa Học Online Về Đổi Mới Thiết Kế Thông Qua: Suy Nghĩ, Thực Hiện, Phá Vỡ, Lặp Lại

[English Caption Below]  ✨Mô tả khóa học: Sự phát triển của thiết kế đã chứng kiến ​​nó trở thành một ngành học không còn giới hạn trong các mối quan tâm của một lĩnh vực cụ thể, đơn lẻ và phát triển để trở thành một con đường giải quyết các vấn đề phức tạp, […]

6 Phương Pháp Tốt Nhất Để Học Từ Vựng
September 29, 2021

6 Phương Pháp Tốt Nhất Để Học Từ Vựng

👉Từ vựng là một trong những “ trụ cột chính “ của việc học ngoại ngữ và đặc biệt quan trọng đối với những người học nâng cao. Một khi bạn đã thành thạo việc sử dụng ngữ pháp, bạn sẽ muốn tìm hiểu thêm nhiều từ vựng. Một học sinh đã từng hỏi tôi: […]