loại bỏ sự phân tâm

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Cách Vượt Qua Sự Trì Hoãn
October 24, 2021

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Cách Vượt Qua Sự Trì Hoãn

[English caption below] 🌟Giới thiệu khóa học: Tất cả chúng ta đều biết cảm giác: ó điều gì đó chúng ta nên làm, nhưng chúng ta cứ trì hoãn nó cho đến khi cuối cùng nó trở thành một cuộc khủng hoảng. May mắn thay, có những phương pháp sáng tạo để vượt qua sự […]