MOD function

Khóa Học Online Về Excel: Những Công Thức Và Chức Năng Nâng Cao
December 7, 2021

Khóa Học Online Về Excel: Những Công Thức Và Chức Năng Nâng Cao

[English text below] 📌 Giới thiệu khóa học: Cùng theo dõi với chuyên gia Excel Dennis Taylor khi ông  ấy làm sáng tỏ hàng trăm công thức và hàm có sẵn trong Excel. Dennis sẽ giới thiệu một số phím tắt,  công thức quan trọng để tăng tốc công việc của bạn, sau đó bao […]