quản trị website

Khóa Học Online Bắt Đầu Như Một Nhà Phát Triển Website Từ Udemy
February 16, 2022

Khóa Học Online Bắt Đầu Như Một Nhà Phát Triển Website Từ Udemy

[English Caption Below]  ✨Mô tả khóa học: Vì vậy, bạn đã quyết định thực hiện bước nhảy vào phát triển web! Một quyết định tuyệt vời! Nhưng bạn bắt đầu ở đâu? Trong khóa học này, chúng ta sẽ xem xét cách giúp bạn bắt đầu với tư cách là một nhà phát triển. Chúng […]

Khóa Học Online Về Khả Năng Ảnh Hưởng
January 4, 2022

Khóa Học Online Về Khả Năng Ảnh Hưởng

📌Mô tả khóa học: Khả năng gây ảnh hưởng mà không cần vũ lực hoặc ép buộc là quan trọng trong bất kỳ tổ chức nào. Các nhà quản lý hiện đại phải nắm vững nghệ thuật giao tiếp thuyết phục, thích ứng với nhu cầu của khán giả, xây dựng một câu chuyện hay […]

Khóa Học Online Giới Thiệu Về Thương Hiệu Cá Nhân Từ Trường Đại Học Virginia
December 30, 2021

Khóa Học Online Giới Thiệu Về Thương Hiệu Cá Nhân Từ Trường Đại Học Virginia

[English Caption Below] Giới thiệu khóa học  Mặc dù khái niệm về thương hiệu cá nhân không phải là mới, nhưng làm thế nào để xây dựng, duy trì và phát triển thương hiệu đó vẫn còn là một câu hỏi khó. Nội dung khóa học  Tuần 1: Giới thiệu. Tổng quan về thương hiệu […]

[Online] Khóa Học Tổng Quan Về Digital Marketing Từ SMstudy Certifications
September 11, 2021

[Online] Khóa Học Tổng Quan Về Digital Marketing Từ SMstudy Certifications

[English caption below] ✨Mô tả khóa học: Khóa học tổng quan về Digital Marketing được xây dựng dựa trên hướng dẫn của SMstudy®. Khóa học có 28 video chất lượng cao về Digital Marketing bao gồm giới thiệu sơ lược về lịch sử ngành Digital Marketing. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn có thể […]