Social Media Channels

Khóa Học Về Truyền Thông Marketing Dành Cho Người Mới Bắt Đầu
February 28, 2022

Khóa Học Về Truyền Thông Marketing Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

[English caption below] 📌 GIỚI THIỆU KHÓA HỌC: Khóa học này đặt nền tảng của truyền thông Marketing trên các nền tảng xã hội. Trong khoá học, bạn sẽ tìm hiểu những gì cần thiết trong truyền thông Marketing trên nền tảng mạng xã hội, bao gồm lịch sử và các kênh truyền thông xã […]