Story Telling and Practice

[Online] Khóa Học Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân Bằng Lời Nói Thuyết Phục
December 20, 2021

[Online] Khóa Học Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân Bằng Lời Nói Thuyết Phục

[English caption below] 🌸Mô tả khoá học ‘Diễn thuyết một cách thuyết phục’ và phát biểu một cách thuyết phục là điều phổ biến ở bất kỳ nơi làm việc nào, cho dù bạn mới bắt đầu sự nghiệp của mình hay đang tìm kiếm sự thăng tiến trong công việc. Làm thế nào để […]