xác định mục tiêu dự án

Khóa Học Online Hướng Dẫn Cách Xây Dựng Mục Tiêu Bằng Mô Hình SMART
February 28, 2022

Khóa Học Online Hướng Dẫn Cách Xây Dựng Mục Tiêu Bằng Mô Hình SMART

[English Caption Below]  ✨Mô tả khóa học: Sử dụng mô hình xây dựng mục tiêu đã được kiểm chứng để tăng năng suất, kỹ năng lãnh đạo và quản lý của bản thân. Đạt được mục tiêu mong muốn ngay trong hôm nay. Ngoài ra, trong suốt khóa học, chúng ta sẽ được cung cấp […]

Khóa Học Online Về Quản Lý Dự Án Chỉ Trong 27 Phút
January 2, 2022

Khóa Học Online Về Quản Lý Dự Án Chỉ Trong 27 Phút

[English caption below] 📌Mô tả khóa học: Quản lý dự án xác định nhu cầu của doanh nghiệp và quản lý các mục tiêu của dự án. Các yêu cầu tạo cơ sở cho việc xác định phạm vi dự án, chỉ định nguồn lực và thực hiện kiểm thử chấp nhận. Khóa học sẽ […]

Khóa Học Có Chứng Chỉ Từ LinkedIn Về Quản Lý Dự Án
November 1, 2021

Khóa Học Có Chứng Chỉ Từ LinkedIn Về Quản Lý Dự Án

[English text below] 📌 Giới thiệu khóa học: Quản lý dự án là hành động áp dụng kiến thức, kỹ năng, công cụ, kỹ thuật vào các hoạt động của dự án, đáp ứng các yêu cầu để đạt được mục tiêu và làm cho các dự án thành công hơn. Quản lý dự án […]