6 Mẹo Hàng Đầu Cho Một Bài Luận Tuyệt Vời

Mỗi bài luận sẽ được sử dụng để đánh giá trình độ tư duy phản biện và khả năng đưa những suy nghĩ của mình vào một dạng bài viết học thuật của bạn . Và dưới đây là sáu mẹo hàng đầu để giúp bạn giải quyết những tiêu chí cho một bài luận tốt

1. Phân tích đề bài

Bài luận của sinh viên là câu trả lời cho đề bài một cách cụ thể. Vì một bài luận phải giải quyết trực tiếp yêu cầu được đưa ra nên bước đầu tiên của bạn là phải phân tích đề bài. Hãy chắc chắn rằng bạn biết chính xác và biết rõ những gì đang được yêu cầu.Nhìn chung, các câu hỏi tự luận bao gồm ba phần:

 • Phần nội dung: Các khái niệm chính cụ thể cho mỗi nhiệm vụ
 • Phần giới hạn: Phạm vi mà chủ đề tập trung vào
 • Phần hướng dẫn: Những gì bạn cần làm liên quan đến nội dung, ví dụ: thảo luận, phân tích, định nghĩa, so sánh, đánh giá.

👉Các ví dụ:

 • Ví dụ đơn giản

Nhìn vào câu hỏi tiểu luận sau:“ Discuss the importance of light in Gothic architecture.”Thuật ngữ nội dung: Kiến trúc GothicGiới hạn thuật ngữ: Tầm quan trọng của ánh sáng. Nếu bạn thảo luận về một số đặc điểm khác của kiến ​​trúc Gothic, ví dụ như các ngọn tháp hoặc mái vòm, bạn đã đi chệch khỏi những gì được yêu cầu. Câu hỏi tiểu luận này được giới hạn trong chủ đề về ánh sáng. Tương tự như vậy, nó yêu cầu bạn viết về tầm quan trọng của ánh sáng – chẳng hạn như để thảo luận về cách ánh sáng đi vào vào các nhà thờ Gothic.Hướng dẫn thuật ngữ: Thảo luận. Thuật ngữ này yêu cầu bạn có một cách tiếp cận rộng rãi về nhiều cách mà ánh sáng có thể quan trọng đối với kiến ​​trúc Gothic. Bạn nên giới thiệu và xem xét các ý kiến ​​và quan điểm khác nhau mà bạn đã gặp trong tài liệu học thuật về chủ đề này, trích dẫn chúng một cách thích hợp.

 • Ví dụ phức tạp

Đối với một đề bài phức tạp hơn, bạn có thể đánh dấu các từ khoá và chia nó thành một loạt các câu hỏi phụ để đảm bảo bạn có thể trả lời tất cả các phần của đề. Hãy xem xét đề bài sau (từ Arts):

“To what extent can the American Revolution be understood as a revolution ‘from below’? Why did working people become involved and with what aims in mind?”

Các từ khóa ở đây là Cách mạng Mỹ và cuộc cách mạng ‘from below’. Đây là một ý kiến mà bạn sẽ cần phải trả lời trong bài luận này. Câu trả lời cần phải tập trung vào mục đích và động cơ của nhân dân lao động trong cách mạng, như đã nêu trong câu hỏi thứ hai.

2. Xác định lập luận của bạn

Khi lập kế hoạch và chuẩn bị viết bài luận, bạn phải cân nhắc xem lập luận của mình sẽ như thế nào. Điều này có nghĩa là đưa ra một vị trí hoặc quan điểm để hiểu rõ về chủ đề được trình bày trong câu hỏi, sau đó xác định và trình bày một lập luận cụ thể.

Hãy xem xét hai câu lập luận sau:

“The architectural use of light in Gothic cathedrals physically embodied the significance of light in medieval theology.”

Hoặc:

“In the Gothic cathedral of Cologne, light served to accentuate the authority and ritual centrality of the priest.”

Những phát biểu như vậy xác định được lập luận của một bài luận. Chúng đem lại sự mạch lạc cho bài luận bằng cách cung cấp một chủ đề và vị trí bao quát mà toàn bộ bài luận hướng tới.

3. Sử dụng bằng chứng, lập luận và học thuật

Để thuyết phục được người đọc về lý lẽ của bạn, bạn phải sử dụng dẫn chứng và lập luận, bao gồm việc tham khảo và đánh giá các học thuyết có liên quan.

👉Dẫn chứng cung cấp các thông tin cụ thể để hỗ trợ yêu cầu của bạn. Nó thường bao gồm các ví dụ cụ thể, sự kiện, trích dẫn, số liệu thống kê và hình ảnh minh họa.

👉Lập luận kết nối bằng chứng với lập luận của bạn. Thay vì trích dẫn chứng như danh sách mua sắm, bạn cần đánh giá và cho thấy dẫn chứng đó hỗ trợ lập luận của bạn như thế nào.

👉Sự học thuật được sử dụng để cho thấy lập luận của bạn liên quan như thế nào đến những gì đã được viết về chủ đề (trích dẫn các tác phẩm cụ thể). Học thuật có thể được sử dụng như một phần bằng chứng và lập luận của bạn để hỗ trợ lập luận của bạn.

4. Sắp xếp một bài văn mạch lạc

Một bài luận có ba thành phần cơ bản – introduction, body and conclusion.

👉Introduction:

Mục đích của phần mở đầu là giới thiệu bài luận của bạn. Nó thường trình bày thông tin theo thứ tự sau:

 • Một câu general statement về chủ đề cung cấp ngữ cảnh cho lập luận của bạn
 • Một câu thesis statement thể hiện lập luận của bạn. Bạn có thể sử dụng lời dẫn dắt rõ ràng, chẳng hạn như ‘Bài luận này lập luận rằng …’
 • Một ‘road map’ của bài luận, cho người đọc biết road map sẽ trình bày và phát triển lập luận của bạn như thế nào.

👉Body:

Phần thân bài triển khai và xây dựng lập luận của bạn. Điều này được thực hiện bằng cách trình bày một trường hợp phù hợp được hỗ trợ bởi căn cứ học thuật liên quan. Kết cấu của nó tương ứng với tổng quan mà bạn đã cung cấp trong phần giới thiệu của mình.

Phần thân bài của bạn nên được viết thành các đoạn văn. Mỗi đoạn thân bài nên phát triển một ý chính bên cạnh lập luận của bạn.

👉Conclusion:

Kết luận của bạn không nên đưa thêm bất kỳ ý mới nào. Dẫn Chứng và lập luận của bạn nên được trình bày rõ ràng cho người đọc trong phần nội dung của bài luận.

Sử dụng phần kết luận để trình bày lại ngắn gọn quan điểm lập luận chính đồng thời cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về các chủ đề được thảo luận. Ngoài ra, hãy cân nhắc việc viết với người đọc của bạn:

 • Những tìm hiểu và kết luận của bạn có ý nghĩa gì đối với người đọc?
 • Liệu có những yếu tố nào khác cần được xem xét nhưng nằm ngoài phạm vi của bài luận
 • Cách chủ đề của bạn liên kết với bối cảnh rộng hơn (‘bức tranh lớn hơn’) trong chuyên ngành của bạn.

5. Viết rõ ràng

Một bài luận tốt, có dẫn chứng sẽ chỉ nhận được điểm cao nếu nó được viết rõ ràng. Sự rõ ràng được tạo ra thông qua việc xem xét và chỉnh sửa cẩn thận, có thể biến một bài luận tốt thành một bài luận xuất sắc.

Khi bạn chỉnh sửa bài luận của mình, hãy cố gắng coi mình là người đọc

Hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau đây:

👉Cấu trúc tổng thể

 • Bạn đã nêu rõ lập luận của mình trong phần giới thiệu chưa?
 • Cấu trúc thực tế có tương ứng với ‘bản đồ đường đi’ được nêu trong phần giới thiệu của bạn không?
 • Bạn đã chỉ rõ các luận điểm chính hỗ trợ cho lập luận của mình như thế nào chưa?
 • Bạn đã chỉ dẫn rõ ràng sự chuyển tiếp giữa mỗi điểm chính cho người đọc của mình chưa?

👉Đoạn văn

 • Mỗi đoạn văn có giới thiệu một ý chính không?
 • Mỗi câu trong đoạn văn có hỗ trợ ý chính đó không?
 • Mỗi đoạn văn có dẫn chứng và lập luận liên quan không?
 • Mỗi đoạn có tiếp nối một cách hợp lý từ đoạn trước nó không?

👉Câu

 • Mỗi câu có hoàn chỉnh về mặt ngữ pháp không?
 • Có đúng chính tả không?
 • Mối liên kết giữa các câu có rõ ràng đối với độc giả của bạn không?
 • Bạn đã tránh được sự dư thừa và lặp lại chưa?

6. Trích dẫn nguồn và dẫn chứng

Cuối cùng, hãy kiểm tra các trích dẫn của bạn để đảm bảo rằng chúng chính xác và đầy đủ. Một số khoa trong trường đại học yêu cầu bạn sử dụng một kiểu trích dẫn cụ thể (ví dụ: APA) trong khi những khoa khác có thể cho phép bạn chọn kiểu trích dẫn ưu tiên. Dù bạn sử dụng phong cách nào, bạn cũng phải tuân theo các nguyên tắc của nó một cách chính xác và nhất quán. Bạn có thể sử dụng Recite, hướng dẫn phong cách của Đại học Melbourne, để kiểm tra các trích dẫn của mình.

————————————-

 • Tác giả: Students. Melbourne
 • Link bài gốc: TẠI ĐÂY
 • Dịch giả: Phạm Minh Châu – CTV ban Nội dung
 • Khi chia sẻ, cần trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là “Dịch giả: Phạm Minh Châu – Nguồn: iVolunteer Vietnam”

Asia's Tech News Daily Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network

Shortlink: https://icoursevietnam.com?p=1503

NHỮNG BÀI VIẾT KHÁC

Khóa Học Tiếng Anh Miễn Phí Tổ Chức Bởi Trung Tâm Hoa Kỳ Tại Hà Nội
April 24, 2022

Khóa Học Tiếng Anh Miễn Phí Tổ Chức Bởi Trung Tâm Hoa Kỳ Tại Hà Nội

“Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên phù hợp cho Khoá học Tiếng Anh Truyền thông Đại chúng (English for Mass Media) với hy vọng khóa học sẽ hữu ích cho tất cả sinh viên các ngành nói chung, và đặc biệt là sinh viên chuyên ngành báo chí, truyền thông, marketing và CNTT. Khóa học […]

Top 9 Khóa Học Trực Tuyến Luyện Thi GMAT
April 23, 2022

Top 9 Khóa Học Trực Tuyến Luyện Thi GMAT

GMAT (Graduate Management Admission Test) là kỳ thi dành cho những ai muốn theo học bậc Thạc sĩ các ngành liên quan đến Kinh doanh.  Dưới đây là danh sách 9 khóa luyện thi GMAT trực tuyến mà hơn 20 chuyên gia đã tiến hành tổng hợp và biên soạn. Danh sách này bao gồm cả những khóa […]

Đừng Bỏ Lỡ 5 Khóa Học Chỉnh Sửa Và Phân Loại Màu Tốt Nhất
April 22, 2022

Đừng Bỏ Lỡ 5 Khóa Học Chỉnh Sửa Và Phân Loại Màu Tốt Nhất

Với đội ngũ hơn 20 chuyên gia tiến hành nghiên cứu sâu và biên soạn, danh sách 5 khóa học chỉnh sửa và phân loại màu dưới đây chắc chắn sẽ không khiến các bạn thất vọng!Còn chần chờ gì mà không tham khảo ngay các khóa học dưới đây!!! 1.Các khóa học về chấm […]

Bật Mí 13 Khóa Học Miễn Phí Tốt Nhất Về Thiết Kế Đồ Họa Cho Người Mới Bắt Đầu
April 21, 2022

Bật Mí 13 Khóa Học Miễn Phí Tốt Nhất Về Thiết Kế Đồ Họa Cho Người Mới Bắt Đầu

Với 13 khóa học về Thiết kế Đồ họa cho người mới bắt đầu được nghiên cứu và thiết kế từ hơn 30 chuyên gia đầu ngành, những khóa học trả phí và miễn phí trực tuyến dưới đây chắc chắn sẽ không khiến bạn thất vọng! 1. Chứng nhận Thiết kế Đồ họa của […]

Tất Tần Tật Về Nghiên Cứu Trải Nghiệm Người Dùng Với 6 Khóa Học Miễn Phí Tốt Nhất
April 20, 2022

Tất Tần Tật Về Nghiên Cứu Trải Nghiệm Người Dùng Với 6 Khóa Học Miễn Phí Tốt Nhất

Một trong những thành phần quan trọng nhất của bất kỳ ứng dụng nào là cung cấp trải nghiệm hấp dẫn cho người dùng. Khi bạn phát triển một ứng dụng web hoặc ứng dụng thân thiện với người dùng theo mọi cách có thể, nó sẽ tự động thu hút khách hàng mới. Tuy […]

Khóa Học Online Về Nền Tảng Quản Lý Dự Án: Giao Tiếp Hiệu Quả
April 19, 2022

Khóa Học Online Về Nền Tảng Quản Lý Dự Án: Giao Tiếp Hiệu Quả

[English caption below] MÔ TẢ KHÓA HỌC: Là người quản lý dự án, bạn sẽ dành phần lớn thời gian để giao tiếp với các thành viên trong nhóm. Để tiến hành dự án một cách nhanh chóng, bạn cần biết cách sắp xếp các email, cuộc gọi điện thoại, thư thoại và tài liệu. […]

Bí Kíp Chinh Phục Chứng Chỉ Content Marketing Miễn Phí Từ Hubspot Academy
April 18, 2022

Bí Kíp Chinh Phục Chứng Chỉ Content Marketing Miễn Phí Từ Hubspot Academy

KHÓA HỌC CÓ GÌ? CÁC BẠN SẼ HIỂU ĐƯỢC: Sức mạnh của việc marketing thông qua kể chuyện Xây dựng khung sáng tạo nội dung Lập kế hoạch chiến lược nội dung dài hạn Tạo ý tưởng nội dung Tạo nội dung blog chất lượng khiến độc giả yêu thích Cách HubSpot sử dụng blog […]

Tổng Hợp 9 Khóa Học Vẽ Bằng Mực Và Bút Tốt Nhất
April 17, 2022

Tổng Hợp 9 Khóa Học Vẽ Bằng Mực Và Bút Tốt Nhất

Hơn 20 chuyên gia đã biên soạn danh sách các Khóa học, hướng dẫn, đào tạo và chứng mhận vẽ bằng mực tốt nhất có sẵn trực tuyến cho năm 2022. Nó bao gồm cả tài nguyên trả phí và miễn phí để giúp bạn học Vẽ Mực và các khóa học này phù hợp […]

Top 10 Khóa Học Về Phần Mềm Figma Hay Nhất Đầu Năm 2022
April 16, 2022

Top 10 Khóa Học Về Phần Mềm Figma Hay Nhất Đầu Năm 2022

Cho những ai hứng thú học thiết kế UI với Figma, chúng tôi đã biên soạn danh sách Các Khóa Học, Lớp Học, Hướng Dẫn, Đào Tạo, và chương trình Chứng Chỉ Figma Hay Nhất có sẵn trực tuyến năm 2022. Danh sách này bao gồm các khóa học có phí và miễn phí để […]

Tổng Hợp 9 Khóa Học Làm Phim Dành Cho Mọi Cấp Độ
April 15, 2022

Tổng Hợp 9 Khóa Học Làm Phim Dành Cho Mọi Cấp Độ

Đội ngũ toàn cầu hơn 30 chuyên gia đã tiến hành nghiên cứu sâu và biên soạn danh sách toàn diện về Các Khóa Học, Hướng Dẫn, Đào Tạo, Chứng Chỉ và Lớp Học Làm Phim Hay Nhất có sẵn trực tuyến cho năm 2022. Danh sách này bao gồm các tài liệu trực tuyến […]

4 Khóa Học Thiết Kế Thông Tin Tốt Nhất
April 14, 2022

4 Khóa Học Thiết Kế Thông Tin Tốt Nhất

Bạn mong muốn được khám phá và bỏ túi kỹ năng thiết kế thông tin hót hòn họt này? Vậy thì đừng bỏ qua những lớp học tuyệt vời dưới đây nhé! Biết đâu bạn lại tìm được “chân ái” của mình đó! 1. Khóa học thiết kế thông tin (Coursera) Bạn có muốn biết […]

Tổng Hợp 6 Khóa Học Giúp Bạn Hiểu Về Tranh Kỹ Thuật Số Miễn Phí Hay Nhất
April 13, 2022

Tổng Hợp 6 Khóa Học Giúp Bạn Hiểu Về Tranh Kỹ Thuật Số Miễn Phí Hay Nhất

25 chuyên gia đã biên soạn danh sách này về các khóa học Vẽ Kỹ Thuật Số Hay Nhất có sẵn trực tuyến năm 2022. Nó bao gồm các nguồn tài nguyên có phí và miễn phí để giúp bạn học Vẽ Kỹ Thuật Số. Các khóa học này phù hợp cho người bắt đầu, […]

Top 10 Khóa Học Online Miễn Phí Giúp Bạn Công Phá Kỹ Năng Sử Dụng Canva Từ A-Z
April 12, 2022

Top 10 Khóa Học Online Miễn Phí Giúp Bạn Công Phá Kỹ Năng Sử Dụng Canva Từ A-Z

Ngày nay, việc thiết kế hình ảnh có lẽ không còn xa lạ đối với nhiều người. Bạn là người làm việc trong các lĩnh vực về thiết kế, truyền thông, Marketing, bạn tham gia hoạt động câu lạc bộ, các hoạt động về quản lý và xây dựng fanpage hoặc các công việc nhỏ […]

Bật Mí 10+ Khóa Học Về Solidworks Tốt Nhất
April 11, 2022

Bật Mí 10+ Khóa Học Về Solidworks Tốt Nhất

Một nhóm gồm hơn 20 chuyên gia đã biên soạn danh sách Hướng dẫn, Khóa học, Đào tạo, Chứng chỉ và Lớp học Solidworks Tốt nhất này cho năm 2022. Tất cả những tài nguyên này đều có sẵn trực tuyến và sẽ giúp bạn học Solidworks và phù hợp cho người mới bắt đầu, […]

Top 5 Khóa Học Trực Tuyến Luyện Thi TOEFL
April 10, 2022

Top 5 Khóa Học Trực Tuyến Luyện Thi TOEFL

Dưới đây là danh sách 5 khóa luyện thi TOEFL trực tuyến tốt nhất mà hơn 20 chuyên gia đã tiến hành tổng hợp và biên soạn. Danh sách này bao gồm cả những khóa học miễn phí lẫn tính phí và phù hợp với từng trình độ từ thấp tới cao. 1. Top TOEFL […]

10+ Khóa Học Marketing Sản Phẩm Tốt Nhất
April 9, 2022

10+ Khóa Học Marketing Sản Phẩm Tốt Nhất

Nếu bạn quan tâm đến việc tìm hiểu Marketing Sản phẩm, thì nhóm chuyên gia toàn cầu của chúng tôi đã biên soạn danh sách các Khóa học, Lớp học, Hướng dẫn, Đào tạo và Chứng nhận Tốt nhất về Marketing Sản phẩm hiện có sẵn trực tuyến cho năm 2022. Danh sách này bao […]