Khóa Học Online Phát Triển Bài Giảng Tin Học Ở Trường Tiểu Học

[English Caption Below]

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

▪︎ Điều quan trọng ở những người trẻ tuổi là phải biết phát triển kiến thức và kỹ năng máy tính của bạn để bạn có thể hiểu và tham gia vào thế giới kỹ thuật số ngày càng phát triển của chúng ta – là những người sáng tạo thay vì chỉ là người tiêu dùng.

▪︎ Trong khóa học bốn tuần này, bạn sẽ bắt đầu bằng cách suy nghĩ về lý do tại sao học sinh tiểu học (5 -11 tuổi) của bạn học tin học lại quan trọng. Sau đó, bạn sẽ khám phá các chủ đề mà bạn nên đề cập và những cách bạn có thể lập kế hoạch và dạy các bài học về máy tính một cách hiệu quả.

▪︎ Bạn sẽ tìm hiểu cách phát triển và giảng dạy một chương trình về máy tính toàn diện. Bạn sẽ làm được điều này bằng cách xem Chương trình giảng dạy về máy tính, một tài nguyên miễn phí với mọi thứ bạn cần để dạy tin học ở trường tiểu học, bao gồm giáo án, trang trình bày, trang tính, bài tập về nhà và bài đánh giá. Bạn cũng sẽ có cơ hội thực thành sửa đổi một bài học từ tài nguyên này để phù hợp với ngữ cảnh của riêng bạn.

✅ Nâng cao kiến thức về máy tính sơ cấp và sự tự tin của bạn trong lớp học.

▪︎ Bạn sẽ được hướng dẫn thông qua các khái niệm chính, bao gồm hệ thống và mạng máy tính, dữ liệu và thông tin, tạo phương tiện và lập trình, cũng như tác động của máy tính đối với học sinh của bạn và thế giới rộng lớn hơn. Trong quá trình này, bạn sẽ học cách điều chỉnh các bài học của mình để làm cho chúng trở nên hòa nhập với tất cả mọi người, sử dụng kinh nghiệm giảng dạy và sự hiểu biết của riêng bạn về học sinh của bạn.

▪︎ Khi bạn tiến bộ, bạn sẽ phản ánh việc học của mình. Vào cuối khóa học, bạn sẽ có một kế hoạch hành động được cá nhân hóa để hỗ trợ việc thực hành trong tương lai và thông báo cho sự phát triển chuyên môn của bạn.

💥BẠN SẼ ĐƯỢC HỌC NHỮNG CHỦ ĐỀ NÀO

Tuần 1: 

 • Máy tính là gì?
 • Tại sao phải dạy tin học?
 • Máy tính trong chương trình học

Tuần 2

 • Hệ thống máy tính và mạng
 • Lập trình
 • Dữ liệu và thông tin

Tuần 3

 • Tạo phương tiện
 • An toàn và bảo mật
 • Sử dụng hiệu quả các công cụ
 • Tác động của công nghệ
 • Tin học xuyên khóa học

Tuần 4

 • Nội dung kiến ​​thức sư phạm (PCK)
 • Sự khác biệt
 • Bao gồm
 • Thẩm định, lượng định, đánh giá
 • Sự phản ánh cá nhân

ĐẶC BIỆT: 

▪︎ Ở khóa học này, bạn có thể tham gia khóa học tự hướng dẫn và học theo tốc độ của riêng bạn. Trong mỗi giai đoạn của khóa học, bạn có thể gặp gỡ được những người bạn học khác để cùng chia sẻ ý kiến của bạn và tham gia thảo luận tích cực trong các nhận xét.

🎯 BẠN SẼ ĐẠT ĐƯỢC GÌ?

 Đến cuối khóa học, bạn có thể…

✔ Xác định lý do dạy tin học cho học sinh tiểu học (từ 5 đến 11 tuổi)

✔ Giải thích nội dung của các chuỗi chương trình chính trong máy tính

✔ Sửa đổi một bài học tin học để bao gồm sự khác biệt và đánh giá, đồng thời làm cho bài học đó trở nên toàn diện cho tất cả những người học của bạn

✔ Lập một kế hoạch hành động cá nhân để thông báo các bước tiếp theo của bạn trong học tập

💁KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO AI?

▪︎ Khóa học này sẽ phù hợp với bạn nếu bạn là giáo viên của trẻ em tiểu học (từ 5-11 tuổi) muốn nâng cao kiến ​​thức máy tính của mình và xây dựng sự tự tin trong việc giúp học sinh của bạn phát triển kiến ​​thức và kỹ năng máy tính của mình.

💥BẠN CẦN PHẦN MỀM HOẶC CÔNG CỤ NÀO?

▪︎ Để truy cập một số tài nguyên được sử dụng trong khóa học này, bạn cần tạo một tài khoản với Trung tâm Quốc gia về Giáo dục Máy tính .

▪︎ Bạn cũng sẽ cần quyền truy cập vào Scratch 3 , trực tuyến hoặc được cài đặt trên máy tính của bạn .

🚩THÔNG TIN KHÓA HỌC

▪︎ Đơn vị phát triển: Raspberry Pi Foundation

▪︎ Hình thức học: 100% online

▪︎ Ngôn ngữ: Tiếng anh

▪︎ Học phí: Hoàn toàn miễn phí trong giới hạn 6 tuần – không có giấy chứng nhận

Bạn cũng có thể mua gói $23,33/tháng: Không giới hạn thời gian học – có giấy chứng nhận

▪︎ Nền tảng: FutureLearn

▪︎ Đánh giá: 4,5/5

⚡ Lưu ý : Tại thời điểm Như Quỳnh chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

ĐĂNG KÝ : TẠI ĐÂY


COURSE DESCRIPTION:

▪︎ It’s crucial for young people to develop their computing knowledge and skills so that they can understand and participate in our increasingly digital world – being creators rather than solely consumers.

▪︎ On this four-week course you’ll start by thinking about why it’s important for your primary school students (aged 5-11) to learn computing. You’ll then explore the topics that you should cover, and ways that you can plan and teach computing lessons effectively.

▪︎ You’ll investigate how to develop and teach a comprehensive computing curriculum. You’ll do this by examining the Teach Computing Curriculum, a free resource with everything you need to teach computing at primary school, including lesson plans, slides, worksheets, homework and assessment. You’ll also have the chance to practice modifying a lesson from this resource to fit your own context.

Improve your knowledge of primary computing and your confidence in the classroom.

▪︎ You’ll be guided through key concepts, including computing systems and networks, data and information, creating media, and programming, as well as the impact computing has on your pupils and the wider world. Along the way, you’ll learn how to adapt your lessons to make them inclusive to all, using your own teaching experience and understanding of your pupils.

▪︎ As you progress, you’ll reflect on your learning. By the end of the course you’ll have a personalised action plan to aid your future practice and inform your professional development.

▪︎ The course, designed by the Raspberry Pi Foundation, is part of the National Centre for Computing Education, funded by the Department for Education.

💥WHAT TOPICS WILL YOU COVER?

Week 1

 • What is a computer?
 • Why teach computing?
 • Computing in the curriculum

Week 2

 • Computing systems and networks
 • Programming
 • Data and information

Week 3

 • Creating media
 • Safety and security
 • Effective use of tools
 • Impact of technology
 • Cross-curricular computing

Week 4

 • Pedagogical content knowledge (PCK)
 • Differentiation
 • Inclusion
 • Assessment
 • Personal reflection

ESPECIALLY:

 ▪︎ You can take this self-guided course and learn at your own pace. On every step of the course you can meet other learners, share your ideas and join in with active discussions in the comments.

🎯WHAT WILL YOU ACHIEVE?

By the end of the course, you‘ll be able to…

✔ Identify the reasons for teaching computing to pupils of primary school age (ages 5 to 11)

✔ Explain the contents of key curriculum strands within computing

✔ Modify a computing lesson to include differentiation and assessment, and make it inclusive for all of your learners

✔ Produce a personal action plan to inform your next steps in learning

💁WHO IS THE COURSE FOR? 

▪︎ This course will suit you if you’re a teacher of primary school children (aged 5-11) wanting to grow your computing knowledge and build confidence in helping your pupils to develop their computing knowledge and skills.

💥WHAT SOFTWARE OR TOOLS DO YOU NEED?

▪︎ In order to access some of the resources used in this course, you will need to create an account with the National Centre for Computing Education.

▪︎ You will also need access to Scratch 3, either online or installed on your computer.

🚩COURSE INFORMATION

▪︎ Developers: Raspberry Pi Foundation

▪︎ Format: 100% online

▪︎ English language

▪︎ Tuition: Completely free for 6 weeks limit – no certificate

You can also buy the course for $23.33/month with no time limit – with certificate

▪︎ Platform: FutureLearn

▪︎ Rating: 4.5/5

 • Note: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

ENROLL: HERE

Shortlink: https://icoursevietnam.com?p=2540

NHỮNG BÀI VIẾT KHÁC

Trung Tâm Văn Hóa Hàn Quốc Tại Việt Nam Mở Đơn Đăng Kí Khóa Học Nhảy Vũ Đạo K-Pop Tại Hà Nội
May 12, 2024

Trung Tâm Văn Hóa Hàn Quốc Tại Việt Nam Mở Đơn Đăng Kí Khóa Học Nhảy Vũ Đạo K-Pop Tại Hà Nội

Lớp học K-POP Academy nằm trong chuỗi chương trình thường niên của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam. Đây là lớp học nhảy vũ đạo miễn phí do chính giảng viên người Hàn Quốc trực tiếp giảng dạy. Năm nay, lớp học được mở ra dành riêng cho các bạn trẻ yêu […]

Khóa Học Cắt May Áo Dài Dành Cho Giáo Viên – Sinh Viên Tài Trợ Bởi Công Đoàn Giáo Dục Việt Nam
May 6, 2024

Khóa Học Cắt May Áo Dài Dành Cho Giáo Viên – Sinh Viên Tài Trợ Bởi Công Đoàn Giáo Dục Việt Nam

Khoá học hỗ trợ khởi nghiệp của Bộ Giáo Dục Đào Tạo, Công Đoàn Giáo Dục Việt Nam kết hợp với Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam & Học Viện SVF Academy dạy nghề Giáo Viên, Sinh Viên biết cắt may và thiết kế áo dài áo dài ly vuông không nhăn nách dúm […]

Khóa Học Nền Tảng Công Nghệ Miễn Phí Từ Tổ Chức Phi Lợi Nhuận INCO
April 24, 2024

Khóa Học Nền Tảng Công Nghệ Miễn Phí Từ Tổ Chức Phi Lợi Nhuận INCO

INCO là một tổ chức phi chính phủ quốc tế với mong muốn hỗ trợ thúc đẩy một nền kinh tế mới tại hơn 50 quốc gia. Với niềm tin rằng nền kinh tế tương lai sẽ phát triển bền vững và hội nhập, INCO Academy Việt Nam được lập ra năm 2024 nhằm hỗ […]

Khóa Học Lập Trình Python Căn Bản Miễn Phí Code In Place Của Đại Học Stanford 2024
April 10, 2024

Khóa Học Lập Trình Python Căn Bản Miễn Phí Code In Place Của Đại Học Stanford 2024

CS106A là một trong những khóa học phổ biến nhất tại Đại học Stanford, được hơn 1.600 sinh viên tham gia mỗi năm. Nó đã được phát triển trong suốt 30 năm qua bởi một đội ngũ tuyệt vời, bao gồm Nick Parlante, Eric Roberts và nhiều người khác. Khóa học này dạy các nguyên […]

Khóa Học Miễn Phí Về Sử Dụng Email Trong Mạng Lưới Từ Trường Đại Học Washington
April 9, 2024

Khóa Học Miễn Phí Về Sử Dụng Email Trong Mạng Lưới Từ Trường Đại Học Washington

Viết hiệu quả là một kỹ năng quan trọng trong kinh doanh, đặc biệt là trong mạng lưới quan hệ, và hầu hết giao tiếp diễn ra thông qua email. Trong khóa học này, bạn sẽ học từ vựng quan trọng và các chiến lược để viết email hiệu quả, bắt đầu từ dòng chủ […]

Khóa Học Sáng Tạo Podcast Miễn Phí Do Trung tâm Hoa Kỳ Hà Nội Và Đại Sứ Quán Hoa Kỳ Tài Trợ
April 6, 2024

Khóa Học Sáng Tạo Podcast Miễn Phí Do Trung tâm Hoa Kỳ Hà Nội Và Đại Sứ Quán Hoa Kỳ Tài Trợ

Chuỗi workshop này do Trung tâm Hoa Kỳ Hà Nội, Đại sứ quán Hoa Kỳ tài trợ. Bạn sẽ có cơ hội được làm việc với các những chuyên gia sản xuất podcast chuyên nghiệp, các giảng viên chuyên sâu về phát thanh, và những người làm chủ giọng nói điêu luyện trên sóng radio. […]

Hub Network Hà Nội Tuyển Thành Viên Ban Operation & HR
April 2, 2024

Hub Network Hà Nội Tuyển Thành Viên Ban Operation & HR

HUB NETWORK Hà Nội là Mạng lưới 16 câu lạc bộ về Khởi nghiệp, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số trực thuộc HUB NETWORK Thành Đoàn Hà Nội. Hiện tại, Hub Network Hà Nội đang tìm kiếm thành viên ban Operation & HR. Thời gian diễn ra vòng Application: 11/03/2024 – 04/04/2024 📌MÔ […]

Khóa Học Lập Trình Trực Tuyến Miễn Phí Của IEC Education
April 2, 2024

Khóa Học Lập Trình Trực Tuyến Miễn Phí Của IEC Education

ICEEDU.VN là nền tảng đào tạo trực tuyến về lập trình, cung cấp chương trình phát triển kỹ năng và kiến thức với lộ trình đào tạo tinh gọn gắn liền với thực tế, học trực tuyến miễn phí, nhưng được giải đáp trực tuyến cùng giảng viên. Khóa học Lập trình trực tuyến tại […]

Chương Trình Trao Đổi Dành Cho Quản lý Bảo Tàng Và Di Sản Văn Hóa Được Tài Trợ Bởi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ
March 30, 2024

Chương Trình Trao Đổi Dành Cho Quản lý Bảo Tàng Và Di Sản Văn Hóa Được Tài Trợ Bởi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Để thúc đẩy việc chia sẻ ý tưởng về bảo tàng và quản lý di sản văn hóa, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Viện Smithsonian (SI) đồng tổ chức chương trình trao đổi văn hóa “Cultural Heritage Forward” (CHF). Chương trình dành cho đối tượng là các chuyên gia bảo tàng và những người […]

Hơn 550 Cơ Hội Việc Làm Hấp Dẫn Tại VietinBank
March 30, 2024

Hơn 550 Cơ Hội Việc Làm Hấp Dẫn Tại VietinBank

VietinBank là ngân hàng đa năng, hiện đại, hiệu quả hàng đầu tại Việt Nam. Hiện tại, có hơn 550 cơ hội việc làm hấp dẫn đang chờ người ứng tuyển tại hơn 100 chi nhánh VietinBank trên toàn quốc.  📌THÔNG TIN CHUNG: Khu vực tuyển dụng: hơn 100 chi nhánh VietinBank trên toàn quốc […]

Chương Trình Trao Đổi Ngắn Hạn Về Đa Dạng Sinh Học Tại Yokohama, Nhật Bản
March 28, 2024

Chương Trình Trao Đổi Ngắn Hạn Về Đa Dạng Sinh Học Tại Yokohama, Nhật Bản

Được công nhận và được hỗ trợ bởi Ban Thư ký Công ước về Đa dạng Sinh học (CBD), Mạng lưới Thanh niên Toàn cầu về Đa dạng Sinh học (GYBN) đại diện cho tiếng nói của thanh niên toàn cầu trong các cuộc đàm phán dưới Công ước về Đa dạng Sinh học (CBD), […]

OUCRU Tuyển Content Writing Cho Dự Án Collab Lab 2024
March 28, 2024

OUCRU Tuyển Content Writing Cho Dự Án Collab Lab 2024

📌GIỚI THIỆU Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) là đơn vị nghiên cứu lâm sàng và y tế cộng đồng có quy mô lớn, với trụ sở tại Việt Nam, Indonesia và Nepal. Tầm nhìn của OUCRU là tạo nên tác động tích cực tới nền y học tại địa phương, […]

Học Bổng OPEN Kỳ Hè Dành Cho Giáo Viên Tiếng Anh Chính Thức Mở Đơn Đăng Ký
March 28, 2024

Học Bổng OPEN Kỳ Hè Dành Cho Giáo Viên Tiếng Anh Chính Thức Mở Đơn Đăng Ký

Chương trình Mạng lưới tiếng Anh chuyên nghiệp trực tuyến (OPEN) cung cấp các khóa học trực tuyến cấp đại học kéo dài 8 tuần về Giảng dạy tiếng Anh cho người sử dụng các ngôn ngữ khác (TESOL). Các khóa học được phát triển và cung cấp bởi các tổ chức giáo dục đại […]

Khóa Học Online Về Kỹ Năng Viết và Xuất Bản Nghiên Cứu – Cung Cấp Bởi IANSP
March 27, 2024

Khóa Học Online Về Kỹ Năng Viết và Xuất Bản Nghiên Cứu – Cung Cấp Bởi IANSP

Khóa học này được thiết kế dành cho các nhà nghiên cứu ở các nước thu nhập thấp và trung bình đang làm việc trong lĩnh vực khoa học đời sống, khoa học vật lý hoặc khoa học xã hội. Khóa học đặc biệt phù hợp với các nhà nghiên cứu hàng đầu, hoặc những […]

[TP.HCM] Abroader Tuyển Dụng Local Buddy Cho Chương Trình Thực Tập Hè 2024
March 26, 2024

[TP.HCM] Abroader Tuyển Dụng Local Buddy Cho Chương Trình Thực Tập Hè 2024

ABROADER là tổ chức giáo dục quốc tế được thành lập nhằm hỗ trợ các bạn trẻ địa phương có cơ hội gặp gỡ bạn bè quốc tế, củng cố triển vọng nghề nghiệp và đóng góp phát triển cộng đồng địa phương. Hiện tại ABROADER đang tìm kiếm Local Buddies cho chương trình thực […]

Đại Sứ Quán Mỹ Tổ Chức Khóa Học Sản Xuất Video – Cơ Hội Nhận Giấy Chứng Nhận Của Trung Tâm Hoa Kỳ
March 24, 2024

Đại Sứ Quán Mỹ Tổ Chức Khóa Học Sản Xuất Video – Cơ Hội Nhận Giấy Chứng Nhận Của Trung Tâm Hoa Kỳ

Bạn đang là sinh viên đại học tại Hà Nội? Bạn đam mê truyền thông? Bạn yêu thích sự sáng tạo và đang quan tâm đến công nghệ truyền thông hình ảnh qua mạng xã hội? Chuỗi workshop Sản xuất video thực sự rất bổ ích với bạn và chúng tôi đang tìm kiếm ứng […]