Khóa Học Online Phát Triển Bài Giảng Tin Học Ở Trường Tiểu Học

[English Caption Below]

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

▪︎ Điều quan trọng ở những người trẻ tuổi là phải biết phát triển kiến thức và kỹ năng máy tính của bạn để bạn có thể hiểu và tham gia vào thế giới kỹ thuật số ngày càng phát triển của chúng ta – là những người sáng tạo thay vì chỉ là người tiêu dùng.

▪︎ Trong khóa học bốn tuần này, bạn sẽ bắt đầu bằng cách suy nghĩ về lý do tại sao học sinh tiểu học (5 -11 tuổi) của bạn học tin học lại quan trọng. Sau đó, bạn sẽ khám phá các chủ đề mà bạn nên đề cập và những cách bạn có thể lập kế hoạch và dạy các bài học về máy tính một cách hiệu quả.

▪︎ Bạn sẽ tìm hiểu cách phát triển và giảng dạy một chương trình về máy tính toàn diện. Bạn sẽ làm được điều này bằng cách xem Chương trình giảng dạy về máy tính, một tài nguyên miễn phí với mọi thứ bạn cần để dạy tin học ở trường tiểu học, bao gồm giáo án, trang trình bày, trang tính, bài tập về nhà và bài đánh giá. Bạn cũng sẽ có cơ hội thực thành sửa đổi một bài học từ tài nguyên này để phù hợp với ngữ cảnh của riêng bạn.

✅ Nâng cao kiến thức về máy tính sơ cấp và sự tự tin của bạn trong lớp học.

▪︎ Bạn sẽ được hướng dẫn thông qua các khái niệm chính, bao gồm hệ thống và mạng máy tính, dữ liệu và thông tin, tạo phương tiện và lập trình, cũng như tác động của máy tính đối với học sinh của bạn và thế giới rộng lớn hơn. Trong quá trình này, bạn sẽ học cách điều chỉnh các bài học của mình để làm cho chúng trở nên hòa nhập với tất cả mọi người, sử dụng kinh nghiệm giảng dạy và sự hiểu biết của riêng bạn về học sinh của bạn.

▪︎ Khi bạn tiến bộ, bạn sẽ phản ánh việc học của mình. Vào cuối khóa học, bạn sẽ có một kế hoạch hành động được cá nhân hóa để hỗ trợ việc thực hành trong tương lai và thông báo cho sự phát triển chuyên môn của bạn.

💥BẠN SẼ ĐƯỢC HỌC NHỮNG CHỦ ĐỀ NÀO

Tuần 1: 

 • Máy tính là gì?
 • Tại sao phải dạy tin học?
 • Máy tính trong chương trình học

Tuần 2

 • Hệ thống máy tính và mạng
 • Lập trình
 • Dữ liệu và thông tin

Tuần 3

 • Tạo phương tiện
 • An toàn và bảo mật
 • Sử dụng hiệu quả các công cụ
 • Tác động của công nghệ
 • Tin học xuyên khóa học

Tuần 4

 • Nội dung kiến ​​thức sư phạm (PCK)
 • Sự khác biệt
 • Bao gồm
 • Thẩm định, lượng định, đánh giá
 • Sự phản ánh cá nhân

ĐẶC BIỆT: 

▪︎ Ở khóa học này, bạn có thể tham gia khóa học tự hướng dẫn và học theo tốc độ của riêng bạn. Trong mỗi giai đoạn của khóa học, bạn có thể gặp gỡ được những người bạn học khác để cùng chia sẻ ý kiến của bạn và tham gia thảo luận tích cực trong các nhận xét.

🎯 BẠN SẼ ĐẠT ĐƯỢC GÌ?

 Đến cuối khóa học, bạn có thể…

✔ Xác định lý do dạy tin học cho học sinh tiểu học (từ 5 đến 11 tuổi)

✔ Giải thích nội dung của các chuỗi chương trình chính trong máy tính

✔ Sửa đổi một bài học tin học để bao gồm sự khác biệt và đánh giá, đồng thời làm cho bài học đó trở nên toàn diện cho tất cả những người học của bạn

✔ Lập một kế hoạch hành động cá nhân để thông báo các bước tiếp theo của bạn trong học tập

💁KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO AI?

▪︎ Khóa học này sẽ phù hợp với bạn nếu bạn là giáo viên của trẻ em tiểu học (từ 5-11 tuổi) muốn nâng cao kiến ​​thức máy tính của mình và xây dựng sự tự tin trong việc giúp học sinh của bạn phát triển kiến ​​thức và kỹ năng máy tính của mình.

💥BẠN CẦN PHẦN MỀM HOẶC CÔNG CỤ NÀO?

▪︎ Để truy cập một số tài nguyên được sử dụng trong khóa học này, bạn cần tạo một tài khoản với Trung tâm Quốc gia về Giáo dục Máy tính .

▪︎ Bạn cũng sẽ cần quyền truy cập vào Scratch 3 , trực tuyến hoặc được cài đặt trên máy tính của bạn .

🚩THÔNG TIN KHÓA HỌC

▪︎ Đơn vị phát triển: Raspberry Pi Foundation

▪︎ Hình thức học: 100% online

▪︎ Ngôn ngữ: Tiếng anh

▪︎ Học phí: Hoàn toàn miễn phí trong giới hạn 6 tuần – không có giấy chứng nhận

Bạn cũng có thể mua gói $23,33/tháng: Không giới hạn thời gian học – có giấy chứng nhận

▪︎ Nền tảng: FutureLearn

▪︎ Đánh giá: 4,5/5

⚡ Lưu ý : Tại thời điểm Như Quỳnh chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

ĐĂNG KÝ : TẠI ĐÂY


COURSE DESCRIPTION:

▪︎ It’s crucial for young people to develop their computing knowledge and skills so that they can understand and participate in our increasingly digital world – being creators rather than solely consumers.

▪︎ On this four-week course you’ll start by thinking about why it’s important for your primary school students (aged 5-11) to learn computing. You’ll then explore the topics that you should cover, and ways that you can plan and teach computing lessons effectively.

▪︎ You’ll investigate how to develop and teach a comprehensive computing curriculum. You’ll do this by examining the Teach Computing Curriculum, a free resource with everything you need to teach computing at primary school, including lesson plans, slides, worksheets, homework and assessment. You’ll also have the chance to practice modifying a lesson from this resource to fit your own context.

Improve your knowledge of primary computing and your confidence in the classroom.

▪︎ You’ll be guided through key concepts, including computing systems and networks, data and information, creating media, and programming, as well as the impact computing has on your pupils and the wider world. Along the way, you’ll learn how to adapt your lessons to make them inclusive to all, using your own teaching experience and understanding of your pupils.

▪︎ As you progress, you’ll reflect on your learning. By the end of the course you’ll have a personalised action plan to aid your future practice and inform your professional development.

▪︎ The course, designed by the Raspberry Pi Foundation, is part of the National Centre for Computing Education, funded by the Department for Education.

💥WHAT TOPICS WILL YOU COVER?

Week 1

 • What is a computer?
 • Why teach computing?
 • Computing in the curriculum

Week 2

 • Computing systems and networks
 • Programming
 • Data and information

Week 3

 • Creating media
 • Safety and security
 • Effective use of tools
 • Impact of technology
 • Cross-curricular computing

Week 4

 • Pedagogical content knowledge (PCK)
 • Differentiation
 • Inclusion
 • Assessment
 • Personal reflection

ESPECIALLY:

 ▪︎ You can take this self-guided course and learn at your own pace. On every step of the course you can meet other learners, share your ideas and join in with active discussions in the comments.

🎯WHAT WILL YOU ACHIEVE?

By the end of the course, you‘ll be able to…

✔ Identify the reasons for teaching computing to pupils of primary school age (ages 5 to 11)

✔ Explain the contents of key curriculum strands within computing

✔ Modify a computing lesson to include differentiation and assessment, and make it inclusive for all of your learners

✔ Produce a personal action plan to inform your next steps in learning

💁WHO IS THE COURSE FOR? 

▪︎ This course will suit you if you’re a teacher of primary school children (aged 5-11) wanting to grow your computing knowledge and build confidence in helping your pupils to develop their computing knowledge and skills.

💥WHAT SOFTWARE OR TOOLS DO YOU NEED?

▪︎ In order to access some of the resources used in this course, you will need to create an account with the National Centre for Computing Education.

▪︎ You will also need access to Scratch 3, either online or installed on your computer.

🚩COURSE INFORMATION

▪︎ Developers: Raspberry Pi Foundation

▪︎ Format: 100% online

▪︎ English language

▪︎ Tuition: Completely free for 6 weeks limit – no certificate

You can also buy the course for $23.33/month with no time limit – with certificate

▪︎ Platform: FutureLearn

▪︎ Rating: 4.5/5

 • Note: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

ENROLL: HERE

Asia's Tech News Daily Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network

Shortlink: https://icoursevietnam.com?p=2540

NHỮNG BÀI VIẾT KHÁC

Khóa Học Tiếng Anh Miễn Phí Tổ Chức Bởi Trung Tâm Hoa Kỳ Tại Hà Nội
April 24, 2022

Khóa Học Tiếng Anh Miễn Phí Tổ Chức Bởi Trung Tâm Hoa Kỳ Tại Hà Nội

“Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên phù hợp cho Khoá học Tiếng Anh Truyền thông Đại chúng (English for Mass Media) với hy vọng khóa học sẽ hữu ích cho tất cả sinh viên các ngành nói chung, và đặc biệt là sinh viên chuyên ngành báo chí, truyền thông, marketing và CNTT. Khóa học […]

Top 9 Khóa Học Trực Tuyến Luyện Thi GMAT
April 23, 2022

Top 9 Khóa Học Trực Tuyến Luyện Thi GMAT

GMAT (Graduate Management Admission Test) là kỳ thi dành cho những ai muốn theo học bậc Thạc sĩ các ngành liên quan đến Kinh doanh.  Dưới đây là danh sách 9 khóa luyện thi GMAT trực tuyến mà hơn 20 chuyên gia đã tiến hành tổng hợp và biên soạn. Danh sách này bao gồm cả những khóa […]

Đừng Bỏ Lỡ 5 Khóa Học Chỉnh Sửa Và Phân Loại Màu Tốt Nhất
April 22, 2022

Đừng Bỏ Lỡ 5 Khóa Học Chỉnh Sửa Và Phân Loại Màu Tốt Nhất

Với đội ngũ hơn 20 chuyên gia tiến hành nghiên cứu sâu và biên soạn, danh sách 5 khóa học chỉnh sửa và phân loại màu dưới đây chắc chắn sẽ không khiến các bạn thất vọng!Còn chần chờ gì mà không tham khảo ngay các khóa học dưới đây!!! 1.Các khóa học về chấm […]

Bật Mí 13 Khóa Học Miễn Phí Tốt Nhất Về Thiết Kế Đồ Họa Cho Người Mới Bắt Đầu
April 21, 2022

Bật Mí 13 Khóa Học Miễn Phí Tốt Nhất Về Thiết Kế Đồ Họa Cho Người Mới Bắt Đầu

Với 13 khóa học về Thiết kế Đồ họa cho người mới bắt đầu được nghiên cứu và thiết kế từ hơn 30 chuyên gia đầu ngành, những khóa học trả phí và miễn phí trực tuyến dưới đây chắc chắn sẽ không khiến bạn thất vọng! 1. Chứng nhận Thiết kế Đồ họa của […]

Tất Tần Tật Về Nghiên Cứu Trải Nghiệm Người Dùng Với 6 Khóa Học Miễn Phí Tốt Nhất
April 20, 2022

Tất Tần Tật Về Nghiên Cứu Trải Nghiệm Người Dùng Với 6 Khóa Học Miễn Phí Tốt Nhất

Một trong những thành phần quan trọng nhất của bất kỳ ứng dụng nào là cung cấp trải nghiệm hấp dẫn cho người dùng. Khi bạn phát triển một ứng dụng web hoặc ứng dụng thân thiện với người dùng theo mọi cách có thể, nó sẽ tự động thu hút khách hàng mới. Tuy […]

Khóa Học Online Về Nền Tảng Quản Lý Dự Án: Giao Tiếp Hiệu Quả
April 19, 2022

Khóa Học Online Về Nền Tảng Quản Lý Dự Án: Giao Tiếp Hiệu Quả

[English caption below] MÔ TẢ KHÓA HỌC: Là người quản lý dự án, bạn sẽ dành phần lớn thời gian để giao tiếp với các thành viên trong nhóm. Để tiến hành dự án một cách nhanh chóng, bạn cần biết cách sắp xếp các email, cuộc gọi điện thoại, thư thoại và tài liệu. […]

Bí Kíp Chinh Phục Chứng Chỉ Content Marketing Miễn Phí Từ Hubspot Academy
April 18, 2022

Bí Kíp Chinh Phục Chứng Chỉ Content Marketing Miễn Phí Từ Hubspot Academy

KHÓA HỌC CÓ GÌ? CÁC BẠN SẼ HIỂU ĐƯỢC: Sức mạnh của việc marketing thông qua kể chuyện Xây dựng khung sáng tạo nội dung Lập kế hoạch chiến lược nội dung dài hạn Tạo ý tưởng nội dung Tạo nội dung blog chất lượng khiến độc giả yêu thích Cách HubSpot sử dụng blog […]

Tổng Hợp 9 Khóa Học Vẽ Bằng Mực Và Bút Tốt Nhất
April 17, 2022

Tổng Hợp 9 Khóa Học Vẽ Bằng Mực Và Bút Tốt Nhất

Hơn 20 chuyên gia đã biên soạn danh sách các Khóa học, hướng dẫn, đào tạo và chứng mhận vẽ bằng mực tốt nhất có sẵn trực tuyến cho năm 2022. Nó bao gồm cả tài nguyên trả phí và miễn phí để giúp bạn học Vẽ Mực và các khóa học này phù hợp […]

Top 10 Khóa Học Về Phần Mềm Figma Hay Nhất Đầu Năm 2022
April 16, 2022

Top 10 Khóa Học Về Phần Mềm Figma Hay Nhất Đầu Năm 2022

Cho những ai hứng thú học thiết kế UI với Figma, chúng tôi đã biên soạn danh sách Các Khóa Học, Lớp Học, Hướng Dẫn, Đào Tạo, và chương trình Chứng Chỉ Figma Hay Nhất có sẵn trực tuyến năm 2022. Danh sách này bao gồm các khóa học có phí và miễn phí để […]

Tổng Hợp 9 Khóa Học Làm Phim Dành Cho Mọi Cấp Độ
April 15, 2022

Tổng Hợp 9 Khóa Học Làm Phim Dành Cho Mọi Cấp Độ

Đội ngũ toàn cầu hơn 30 chuyên gia đã tiến hành nghiên cứu sâu và biên soạn danh sách toàn diện về Các Khóa Học, Hướng Dẫn, Đào Tạo, Chứng Chỉ và Lớp Học Làm Phim Hay Nhất có sẵn trực tuyến cho năm 2022. Danh sách này bao gồm các tài liệu trực tuyến […]

4 Khóa Học Thiết Kế Thông Tin Tốt Nhất
April 14, 2022

4 Khóa Học Thiết Kế Thông Tin Tốt Nhất

Bạn mong muốn được khám phá và bỏ túi kỹ năng thiết kế thông tin hót hòn họt này? Vậy thì đừng bỏ qua những lớp học tuyệt vời dưới đây nhé! Biết đâu bạn lại tìm được “chân ái” của mình đó! 1. Khóa học thiết kế thông tin (Coursera) Bạn có muốn biết […]

Tổng Hợp 6 Khóa Học Giúp Bạn Hiểu Về Tranh Kỹ Thuật Số Miễn Phí Hay Nhất
April 13, 2022

Tổng Hợp 6 Khóa Học Giúp Bạn Hiểu Về Tranh Kỹ Thuật Số Miễn Phí Hay Nhất

25 chuyên gia đã biên soạn danh sách này về các khóa học Vẽ Kỹ Thuật Số Hay Nhất có sẵn trực tuyến năm 2022. Nó bao gồm các nguồn tài nguyên có phí và miễn phí để giúp bạn học Vẽ Kỹ Thuật Số. Các khóa học này phù hợp cho người bắt đầu, […]

Top 10 Khóa Học Online Miễn Phí Giúp Bạn Công Phá Kỹ Năng Sử Dụng Canva Từ A-Z
April 12, 2022

Top 10 Khóa Học Online Miễn Phí Giúp Bạn Công Phá Kỹ Năng Sử Dụng Canva Từ A-Z

Ngày nay, việc thiết kế hình ảnh có lẽ không còn xa lạ đối với nhiều người. Bạn là người làm việc trong các lĩnh vực về thiết kế, truyền thông, Marketing, bạn tham gia hoạt động câu lạc bộ, các hoạt động về quản lý và xây dựng fanpage hoặc các công việc nhỏ […]

Bật Mí 10+ Khóa Học Về Solidworks Tốt Nhất
April 11, 2022

Bật Mí 10+ Khóa Học Về Solidworks Tốt Nhất

Một nhóm gồm hơn 20 chuyên gia đã biên soạn danh sách Hướng dẫn, Khóa học, Đào tạo, Chứng chỉ và Lớp học Solidworks Tốt nhất này cho năm 2022. Tất cả những tài nguyên này đều có sẵn trực tuyến và sẽ giúp bạn học Solidworks và phù hợp cho người mới bắt đầu, […]

Top 5 Khóa Học Trực Tuyến Luyện Thi TOEFL
April 10, 2022

Top 5 Khóa Học Trực Tuyến Luyện Thi TOEFL

Dưới đây là danh sách 5 khóa luyện thi TOEFL trực tuyến tốt nhất mà hơn 20 chuyên gia đã tiến hành tổng hợp và biên soạn. Danh sách này bao gồm cả những khóa học miễn phí lẫn tính phí và phù hợp với từng trình độ từ thấp tới cao. 1. Top TOEFL […]

10+ Khóa Học Marketing Sản Phẩm Tốt Nhất
April 9, 2022

10+ Khóa Học Marketing Sản Phẩm Tốt Nhất

Nếu bạn quan tâm đến việc tìm hiểu Marketing Sản phẩm, thì nhóm chuyên gia toàn cầu của chúng tôi đã biên soạn danh sách các Khóa học, Lớp học, Hướng dẫn, Đào tạo và Chứng nhận Tốt nhất về Marketing Sản phẩm hiện có sẵn trực tuyến cho năm 2022. Danh sách này bao […]