Arizona State University

15 Kỹ Năng Để Thành Công Ở Trường Đại Học
November 10, 2021

15 Kỹ Năng Để Thành Công Ở Trường Đại Học

Thành công ở trường đại học không chỉ là ngồi trong lớp, ghi chép và làm tốt bài kiểm tra. Sở hữu một số kỹ năng nhất định sẽ giúp bạn thành công trong mọi khía cạnh ở trường đại học – trong và ngoài lớp học. Hãy xem danh sách các kỹ năng mà […]

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Phương Pháp Học Tập Tối Ưu Cho Các Bạn Trẻ
October 16, 2021

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Phương Pháp Học Tập Tối Ưu Cho Các Bạn Trẻ

[English caption below] 🌟Giới thiệu khóa học: “Học, học nữa, học mãi.” (V. I. Lenin) Học tập là chuyện xuyên suốt cuộc đời mỗi con người. Kho tàng kiến thức đang được cập nhật từng giờ, từng phút. Để không bị lạc hậu, chúng ta phải cố gắng trau dồi bản thân mỗi ngày. Và […]