github

Khóa Học Hướng Dẫn Xây Dựng Trang Web Cá Nhân Bằng React Và Github Pages
March 14, 2022

Khóa Học Hướng Dẫn Xây Dựng Trang Web Cá Nhân Bằng React Và Github Pages

🎯 MÔ TẢ KHÓA HỌC: Dự án này dành cho tất cả những ai muốn xây dựng một trang cá nhân cho công việc, dự án và sơ yếu lý lịch một cách đơn giản và dễ dàng . Qua đó, bạn có thể thể hiện bản thân một cách chuyên nghiệp, nói lên kinh […]

Khóa Học Hướng Dẫn Xây Dựng Trang Web Cá Nhân Bằng React Và Github Pages
February 25, 2022

Khóa Học Hướng Dẫn Xây Dựng Trang Web Cá Nhân Bằng React Và Github Pages

[English caption below] 🎯MÔ TẢ KHÓA HỌC: Dự án này dành cho tất cả những ai muốn xây dựng một trang cá nhân cho công việc, dự án và sơ yếu lý lịch một cách đơn giản và dễ dàng . Qua đó, bạn có thể thể hiện bản thân một cách chuyên nghiệp, nói […]

Khóa Học Hướng Dẫn Xây Dựng Trang Web Cá Nhân Bằng React Và Github Pages
February 24, 2022

Khóa Học Hướng Dẫn Xây Dựng Trang Web Cá Nhân Bằng React Và Github Pages

[English text below] 📌 Giới thiệu khóa học: Dự án này dành cho tất cả những ai muốn xây dựng một trang cá nhân cho công việc, dự án và sơ yếu lý lịch một cách đơn giản và dễ dàng. Qua đó, bạn có thể thể hiện bản thân một cách chuyên nghiệp, nói […]

Khóa Học Online Nhập Môn Chuyên Ngành Khoa Học Dữ Liệu Từ IBM
February 23, 2022

Khóa Học Online Nhập Môn Chuyên Ngành Khoa Học Dữ Liệu Từ IBM

[English Caption Below]  ✨Mô tả khóa học: Quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về khoa học dữ liệu, nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Chuyên ngành 4 khóa học này của IBM sẽ cung cấp cho bạn những kỹ năng nền tảng chính mà bất kỳ nhà khoa học dữ liệu nào cũng […]

Khóa Học Online Bắt Đầu Như Một Nhà Phát Triển Website Từ Udemy
February 16, 2022

Khóa Học Online Bắt Đầu Như Một Nhà Phát Triển Website Từ Udemy

[English Caption Below]  ✨Mô tả khóa học: Vì vậy, bạn đã quyết định thực hiện bước nhảy vào phát triển web! Một quyết định tuyệt vời! Nhưng bạn bắt đầu ở đâu? Trong khóa học này, chúng ta sẽ xem xét cách giúp bạn bắt đầu với tư cách là một nhà phát triển. Chúng […]