Jupyter Notebooks

Khóa Học Online Nhập Môn Chuyên Ngành Khoa Học Dữ Liệu Từ IBM
February 23, 2022

Khóa Học Online Nhập Môn Chuyên Ngành Khoa Học Dữ Liệu Từ IBM

[English Caption Below]  ✨Mô tả khóa học: Quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về khoa học dữ liệu, nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Chuyên ngành 4 khóa học này của IBM sẽ cung cấp cho bạn những kỹ năng nền tảng chính mà bất kỳ nhà khoa học dữ liệu nào cũng […]