Listen More

Khóa Học Online Hướng Dẫn Kỹ Năng Lắng Nghe Hiệu Quả Từ LinkedIn
January 16, 2022

Khóa Học Online Hướng Dẫn Kỹ Năng Lắng Nghe Hiệu Quả Từ LinkedIn

[English caption below]  📌Mô tả khóa học: Lắng nghe là một kỹ năng quan trọng, cho dù bạn là ứng viên đang phỏng vấn cho công việc đầu tiên của mình hay là lãnh đạo đương nhiệm một công ty nằm trong danh sách Fortune 500. Đáng ngạc nhiên là tương đối ít chuyên gia […]

Làm Thế Nào Để Sống Trọn Vẹn Nhất Mỗi Ngày?
December 2, 2021

Làm Thế Nào Để Sống Trọn Vẹn Nhất Mỗi Ngày?

Khi bạn nhìn lại vào cuối cuộc đời, bạn muốn có thể tự tin nói rằng: “Đúng vậy! Tôi hài lòng, mãn nguyện và cảm thấy bản thân đã sống hết mình.” Để làm được điều này, mỗi người chúng ta cần học cách có được một cuộc sống và sống cuộc sống đó theo […]