lý do của sự trì hoãn

Cách Để Tránh Sự Trì Hoãn Và Lười Biếng Hiệu Quả
October 30, 2021

Cách Để Tránh Sự Trì Hoãn Và Lười Biếng Hiệu Quả

 Danh sách việc cần làm của bạn lớn hơn bạn. Bạn không thể tiếp tục làm điều này. Bạn có các nhiệm vụ và mục tiêu được sắp xếp từ đây cho đến mãi mãi. Hầu hết chúng đều được ghi ngày hôm nay và ngày mai. Tất nhiên, thật tốt khi bận rộn, nhưng không […]

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Cách Vượt Qua Sự Trì Hoãn
October 24, 2021

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Cách Vượt Qua Sự Trì Hoãn

[English caption below] 🌟Giới thiệu khóa học: Tất cả chúng ta đều biết cảm giác: ó điều gì đó chúng ta nên làm, nhưng chúng ta cứ trì hoãn nó cho đến khi cuối cùng nó trở thành một cuộc khủng hoảng. May mắn thay, có những phương pháp sáng tạo để vượt qua sự […]