Research The Company

Khóa Học Online Về Mô Hình Tài Chính
December 31, 2021

Khóa Học Online Về Mô Hình Tài Chính

[English caption below] 📌Mô tả khóa học: Khóa học này sẽ dạy bạn cách sử dụng dữ liệu báo cáo thu nhập lịch sử trong hai năm và dữ liệu bảng cân đối kế toán trong lịch sử hai năm để xây dựng mô hình báo cáo tài chính tích hợp đầy đủ. Nó được […]

Mọi Thứ Bạn Cần Biết Để Chuẩn Bị Cho Một Buổi Phỏng Vấn
December 20, 2021

Mọi Thứ Bạn Cần Biết Để Chuẩn Bị Cho Một Buổi Phỏng Vấn

📝Nghiên cứu Công ty Trước hết, hãy nghiên cứu công ty mà bạn ứng tuyển. Truy cập vào trang web của công ty: Đây là điều đầu tiên và dễ dàng nhất bạn có thể làm. Hãy tìm hiểu xem trang web của họ là gì từ phần mô tả công việc hoặc tìm kiếm nhanh […]