meditation

15 Phương Pháp Thúc Đấy Sự Tự Tin Và Khả Năng Sáng Tạo Của Bạn
March 19, 2022

15 Phương Pháp Thúc Đấy Sự Tự Tin Và Khả Năng Sáng Tạo Của Bạn

Bạn đã từng nghe vô số lời nói từ giáo viên, giảng viên và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp về việc: để thành công trong thế giới này, bạn phải “suy nghĩ rộng ra”. Thế nhưng nó thực sự có ý nghĩa gì khi áp dụng nguyên tắc đó vào cuộc sống hàng ngày […]

Khóa Học Online Về Nền Tảng Thiền Định Cho Người Mới Bắt Đầu
February 7, 2022

Khóa Học Online Về Nền Tảng Thiền Định Cho Người Mới Bắt Đầu

(English caption below) GIỚI THIỆU KHÓA HỌC Khóa học này bắt đầu với các KỸ NĂNG NỀN TẢNG quan trọng nhất mà học viên cần có để bắt đầu một thực hành thiền. Điều này bao gồm cách xử lý sự phân tâm,  tìm một vị trí thoải mái và chuẩn bị thể chất trước […]